TẠI SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ VĂN PHÒNG TẠI SHARESPACE

TẠI SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ VĂN PHÒNG TẠI SHARESPACE

TẠI SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ VĂN PHÒNG TẠI SHARESPACE

DỊCH VỤ VĂN PHÒNG TẠI SHARESPACE

Chỗ ngồi cố định
5.000.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Chỗ ngồi linh hoạt 10h/tháng
460.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Chỗ ngồi linh hoạt 20h/tháng
690.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Chỗ ngồi linh hoạt 40h/tháng
1.160.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Từ 1 đến 4 chỗ
13tr ~ 16tr
VND/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Đặt địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD
Đặt biển tên tại tòa nhà
Miễn phí số bản in/photo: 100 bản
Miễn phí dùng phòng họp: 6h
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Từ 5 đến 6 chỗ
17tr ~ 22tr
VND/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Đặt địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD
Đặt biển tên tại tòa nhà
Miễn phí số bản in/photo: 200 bản
Miễn phí dùng phòng họp: 7h
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Từ 7 đến 8 chỗ
23tr ~ 27tr
VND/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Đặt địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD
Đặt biển tên tại tòa nhà
Miễn phí số bản in/photo: 300 bản
Miễn phí dùng phòng họp: 8h
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo giờ
330.000VND
/Giờ
Thuê theo giờ: từ 8h - 21h
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo buổi
1.100.000VND
/Buổi
Thuê theo buổi thời lượng 4h
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo ngày
1.870.000VND
/Ngày
Thuê theo ngày thời lượng 8h
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo giờ
660.000VND
/Giờ
Thuê theo giờ: từ 8h - 21h
Miễn phí bánh ngọt
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo buổi
2.200.000VND
/Buổi
Thuê theo buổi thời lượng 4h
Miễn phí bánh ngọt
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo ngày
4.070.000VND
/Ngày
Thuê theo ngày thời lượng 8h
Miễn phí bánh ngọt
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Basic class
600.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Không sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí
Không sử dụng phòng họp miễn phí
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ
Economy class
945.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Không sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí
Không sử dụng phòng họp miễn phí
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ
Economy class
1.345.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí: 4h / 6 tháng
Sử dụng phòng họp miễn phí: 4h / 6 tháng
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ
First class
2.000.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí: 10h / 6 tháng
Sử dụng phòng họp miễn phí: 10h / 6 tháng
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ

DỊCH VỤ VĂN PHÒNG TẠI SHARESPACE

Chỗ ngồi cố định
5.000.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Chỗ ngồi linh hoạt 10h/tháng
460.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Chỗ ngồi linh hoạt 20h/tháng
690.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Chỗ ngồi linh hoạt 40h/tháng
1.160.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Từ 1 đến 4 chỗ
13tr ~ 16tr
VND/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Đặt địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD
Đặt biển tên tại tòa nhà
Miễn phí số bản in/photo: 100 bản
Miễn phí dùng phòng họp: 6h
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Từ 5 đến 6 chỗ
17tr ~ 22tr
VND/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Đặt địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD
Đặt biển tên tại tòa nhà
Miễn phí số bản in/photo: 200 bản
Miễn phí dùng phòng họp: 7h
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Từ 7 đến 8 chỗ
23tr ~ 27tr
VND/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Đặt địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD
Đặt biển tên tại tòa nhà
Miễn phí số bản in/photo: 300 bản
Miễn phí dùng phòng họp: 8h
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo giờ
330.000VND
/Giờ
Thuê theo giờ: từ 8h - 21h
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo buổi
1.100.000VND
/Buổi
Thuê theo buổi thời lượng 4h
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo ngày
1.870.000VND
/Ngày
Thuê theo ngày thời lượng 8h
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo giờ
660.000VND
/Giờ
Thuê theo giờ: từ 8h - 21h
Miễn phí bánh ngọt
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo buổi
2.200.000VND
/Buổi
Thuê theo buổi thời lượng 4h
Miễn phí bánh ngọt
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo ngày
4.070.000VND
/Ngày
Thuê theo ngày thời lượng 8h
Miễn phí bánh ngọt
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Basic class
600.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Không sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí
Không sử dụng phòng họp miễn phí
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ
Economy class
945.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Không sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí
Không sử dụng phòng họp miễn phí
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ
Economy class
1.345.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí: 4h / 6 tháng
Sử dụng phòng họp miễn phí: 4h / 6 tháng
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ
First class
2.000.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí: 10h / 6 tháng
Sử dụng phòng họp miễn phí: 10h / 6 tháng
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ

DỊCH VỤ VĂN PHÒNG

Chỗ ngồi cố định
5.000.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Chỗ ngồi linh hoạt 10h/tháng
460.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Chỗ ngồi linh hoạt 20h/tháng
690.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Chỗ ngồi linh hoạt 40h/tháng
1.160.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Từ 1 đến 4 chỗ
13tr ~ 16tr
VND/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Đặt địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD
Đặt biển tên tại tòa nhà
Miễn phí số bản in/photo: 100 bản
Miễn phí dùng phòng họp: 6h
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Từ 5 đến 6 chỗ
17tr ~ 22tr
VND/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Đặt địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD
Đặt biển tên tại tòa nhà
Miễn phí số bản in/photo: 200 bản
Miễn phí dùng phòng họp: 7h
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Từ 7 đến 8 chỗ
23tr ~ 27tr
VND/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Đặt địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD
Đặt biển tên tại tòa nhà
Miễn phí số bản in/photo: 300 bản
Miễn phí dùng phòng họp: 8h
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo giờ
330.000VND
/Giờ
Thuê theo giờ: từ 8h - 21h
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo buổi
1.100.000VND
/Buổi
Thuê theo buổi thời lượng 4h
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo ngày
1.870.000VND
/Ngày
Thuê theo ngày thời lượng 8h
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo giờ
660.000VND
/Giờ
Thuê theo giờ: từ 8h - 21h
Miễn phí bánh ngọt
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo buổi
2.200.000VND
/Buổi
Thuê theo buổi thời lượng 4h
Miễn phí bánh ngọt
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Thuê theo ngày
4.070.000VND
/Ngày
Thuê theo ngày thời lượng 8h
Miễn phí bánh ngọt
Phòng họp có trang bị LCD và bảng giấy
Lễ tân tiếp khách
Internet tốc độ cao
Giá trên chưa bao gồm VAT
LIÊN HỆ
Basic class
600.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Không sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí
Không sử dụng phòng họp miễn phí
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ
Economy class
945.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Không sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí
Không sử dụng phòng họp miễn phí
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ
Economy class
1.345.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí: 4h / 6 tháng
Sử dụng phòng họp miễn phí: 4h / 6 tháng
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ
First class
2.000.000VND
/Tháng
Chiết khấu từ 5% đến 20% theo thời hạn thanh toán
Sử dụng chỗ ngồi làm việc miễn phí: 10h / 6 tháng
Sử dụng phòng họp miễn phí: 10h / 6 tháng
Lễ tân tiếp khách
Sử dụng thiết bị văn phòng
Khu vực tiếp khách chung
Internet tốc độ cao
Phí chuyển tiếp thư/ bưu phẩm theo yêu cầu sẽ thanh toán theo thực tế.
Giá trên chưa bao gồm VAT
Đặt biển tên tại tòa nhà
LIÊN HỆ

Bạn muốn phát triển doanh nghiệp
cùng Sharespace?

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn các dịch vụ phù hợp nhất
cho doanh nghiệp của bạn.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể thuê văn phòng có diện tích không nằm trong báo giá không?

Diện tích trong báo giá là diện tích chuẩn theo hiện trạng. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, chúng tôi có thể linh hoạt điều chỉnh phòng trong trường hợp quý khách có nhu cầu thuê diện tích lớn hơn.

2. Nếu tôi thuê với thời gian dài hơn, tôi có nhận được ưu đãi thêm không?

Chúng tôi luôn mong muốn hợp tác với doanh nghiệp lâu dài, vì thế chúng tôi luôn có chính sách ưu đãi hợp lý cho khách hàng thuê dài hạn.

3. Sharespace có mở cửa vào thứ Bảy không?

Chúng tôi hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần từ 8h đến 20h. Chúng tôi luôn muốn hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong hoạt động kinh doanh.

4. Ngoài các dịch vụ cơ bản, tôi có thể được cung cấp thêm dịch vụ khác không?

Ngoài các dịch vụ cơ bản, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp các dịch vụ khác như: tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn dịch vụ kế toán, tư vấn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, …